Hyppää sisältöön

Feeniks kutsuu yhdistyksiä mukaan mentorikoulutukseen. Etäosallistuminen mahdollista.

Blogi

Moni järjestötoimija päivittelee, kuinka keski-ikäisiä miehiä on välillä vaikea sitouttaa mukaan toimintaan osallistujiksi tai vapaaehtoisiksi. Olisiko aika uusille ajatuksille? ”Ajatusta siitä, että kaikki vapaaehtoistoiminnasta tai harrastamisesta kiinnostuneet miehet olisivat jo löytäneet omat harrastuksensa esimerkiksi urheilun tai VPK toiminnan parista, on vaikea uskoa. Tilastot miesten yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä puhuvat muuta. Meidän tarvitsee vain löytää oikeat keinot tavoittaa ja palvella miehiä heidän näköisellään tavalla.” toteaa Feeniks-hankkeen hankepäällikkö Miikka Vuorinen. Hänen mielestään muutos on mahdollista saada aikaiseksi ei niinkään uusien hankkeiden, vaan uudenlaisen yhteistyön avulla. Feeniks-hanke kutsuukin nyt Uudenmaan alueella toimivia yhdistyksiä mukaan omaan mentorikoulutukseensa. Osallistuminen voi tapahtua etäyhteyden kautta tai tulemalla paikalle.

” Paras jälki tulee useimmiten, kun miehet saavat itse suunnitella ja tehdä. Ammattilaisten on osattava astua taakse.”

Feeniksin kohderyhmänä ovat 40-55 -vuotiaat miehet, joiden työtä digitalisaatio on muuttanut merkittävästi. Tämä voi näkyä työttömyytenä tai huolena omien töiden jatkumisesta. Toiminta pohjautuu mentoreiden ohjaamiin harrastepohjaisiin ryhmiin, joissa miehet harrastavat ja tukevat toisiaan työhön ja elämään liittyvissä kysymyksissä. Mentorikoulutus on suunnattu miehille, jotka tunnistavat itsensä kohderyhmästä. Koulutus antaa mahdollisuuden harrastaa itseä kiinnostavia asioita hyvässä seurassa sekä toimia vertaismentorina toisille miehille.

Kouluttajatiimi koostuu useista eri alojen ammattilaisista.  Kahtena koulutusviikonloppuna (31.1.-2.2. sekä 29.2.-1.3.) käydään lävitse miehen rosoisuutta, yksilöllistä valmentamista, ryhmänohjausta, oppimistaitoja ja työelämän muuttumista. Laaja-alaisen pohjan myötä miehet saavat työkaluja yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja oppimistaitojen vahvistamiseen. Koulutuksessa myös suunnitellaan uudet ryhmätoiminnot.

Mies kävelee, varastohalli, matkapuhelimen käyttö

Yhdessä tekemisen lisäksi mentorit saavat valmiudet tukea toimintaan osallistuneita miehiä yksilöllisesti yksityis- ja työelämään liittyvissä haasteissa. Toiminnassa ei ole työllistämistavoitteita, vaan kaikki pohjautuu vapaaehtoiseen yhdessä tekemiseen, joka tukee elämäntaitoja sekä työelämävalmiuksia. ”50 -vuotiaalla, kymmeniä vuosia työtä tehneellä henkilöllä on valtavasti annettavaa. Kyllä hän pystyy vertaisuuden ja ryhmän ohjaamisen lisäksi sparraamaan ryhmäläisiä heidän isojen kysymystensä kanssa”. Feeniksissä oleellista ei ole työmarkkinastatus tai sen takana olevat syyt. Ryhmien keskiössä ovat yhdessä tekeminen, vertaisuus ja mentorien tarjoama tuki.

”Ei kunnon ystävyyskään päätyy työmarkkinastatuksen muuttumiseen. Miksi hyvän toiminnan pitäisi alkaa tai päättyä työttömyyteen?”

Koulutuksen jälkeen mentorit sitoutuvat ohjaamaan miehille suunnattuja harrastepohjaisia ryhmiä omalla alueellaan. Mukaan lähtevät järjestöt saavat täten maksuttomasti koulutettuja vapaaehtoisia ja uudenlaista toimintaa. Feeniks-hanke tarjoaa ryhmäkohtaista taloudellista tukea ryhmäaktiviteetteihin. Lisäksi Feeniks vastaa koulutettujen mentoreiden työnohjauksellisesta tuesta.

MIKSI YHDISTYKSEMME LÄHTISI TÄHÄN MUKAAN?

Miikka Vuorinen huomauttaa, kuinka hän on eri puolilla Suomea törmännyt eräänlaiseen ”heimoutumisen” ilmiöön.  Kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on monesti tiedon vaihtoa ja tapahtumien järjestämistä. Vaikka eri hankkeiden ja järjestöjen resurssit vaihtelevat merkittävästi ja tarkoituksena on edistää alueellista sosiaalista kestävyyttä ja vähentää syrjäytymistä, syvempää, strategisempaa yhteistyötä ei Vuorisen mielestä tehdä riittävästi. ”Esimerkiksi vertaisohjaajien kouluttaminen on monesti tapahtunut niin, että jokainen järjestö ja hanke kouluttaa omansa. Osallistujista saatetaan pahimmillaan kilpailla ja tärkeää on raportoida rahoittajalle isoja nuppilukuja.”

”Miehiä kiinnostavat monesti yhdessä tekeminen, työhön liittyvät kysymykset sekä ratkaisukeskeisyys. Feeniks tarjoaa näitä kaikkia. ”

Erilaisten sote toimijoiden yhteisenä tehtävänä palvella (myös) haavoittuvassa asemassa olevia miehiä. Monet järjestöt saattaisivat kaivata lisää uudenlaista toimintaa, mutta resursseja vapaaehtoisten kouluttamiseen ei välttämättä ole. Tästä syystä Feeniks tarjoaa etämahdollisuuden kouluttaa omaa jäsenistöään mentoreiksi ja tarjoaa lisäksi taloudellista tukea ryhmätoiminnan jalkauttamiseksi.

”Mäntsäläläinen tai Tuusulalainen järjestö tunteen alueensa, sen miehet ja minkälainen toiminta heitä voisi kiinnostaa. Näiden toimijoidenhan kuuluu toteuttaa toimintaa, ei Feeniksin. Meidän kiinnostuksemme on saattaa miehiä yhteen ja auttamaa heitä tukemaan toisiaan. Jos toiset yhdistykset voivat samalla saada uutta toimintaa, se on vain upeaa. Nykyteknologia mahdollistaa sen, että Lohjalta ei tarvitse välttämättä ajaa Helsinkiin asti koulutukseen. ” Vuorinen toteaa.

MITEN PÄÄSEMME MUKAAN?

ENNEN KOULUTUSTA

  1. Eri toimijat saavat julisteet ja viestinnällistä apua toiminnan mainostamiseksi potentiaalisille miesmentoreille heti kun he ilmoittavat kiinnostuksestaan.
  2. Yhdistykselle voidaan pitää lyhyt infotilaisuus tammikuun ensimmäisten viikkojen aikana. Tämä voi tapahtua joko niin, että Feeniksin työntekijät vierailevat yhdistyksessä tai sitten info pidetään etäyhteyden kautta.
  3. Kiinnostuneet miehet ilmoittautuvat mukaan koulutukseen yksilöllisesti.
  4. Vahvistetun ilmoittautumisen järjestön mukaan lähtemisestä voi ilmoittaa 21.1. mennessä. Ilmoittaudu koulutukseen tästä.
  5. Järjestökohtaisia osallistujia voi olla 1-10.
  6. Yhdistys päättää, tarjoaako se omat tilansa koulutuksen käyttöön (suositus) vai osallistuvatko osallistujat etänä kodeistaan/ tulevat Helsingin Vallilaan.

KOULUTUS

  1. Ennen koulutuksen alkua ilmoittautuneet osallistujat saavat koulutusmateriaalit postitse tai sähköpostitse.
  2. Koulutusta edeltävällä viikolla etäosallistujien kanssa testataan etäyhteyden toimivuus ja varmistetaan, että kaikki osaavat käyttää etäosallistumisjärjestelmää.
  3. Osallistumispäivänä osallistujat saavat itselleen linkin Zoom.us neuvottelujärjestelmään. Koulutusta voi seurata yhdistyksen tietokoneen/ videotykin kautta tai kotikoneelta.
  4. Jos yhdistysestä on useita osallistujia, he suorittavat ryhmäharjoitteet oman ryhmänsä tiloissa. Jos yhdistyksessä on vain yksittäisiä osallistujia, he suorittavat etätehtävät videopuheluna toisten osallistujien kanssa.

Ilmoittautu koulutukseen tästä

Lisätietoja: Miikka Vuorinen 040 1646411/ miikka.vuorinen@sosped.fi

Nähdään koulutuksessa!