Hyppää sisältöön

Puuttuva palanen koulutti uusia ohjelmisto-osaajia

Puuttuva palanen toi yhteen yritykset ja alanvaihtajat

Feeniks-hanke lanseerasi yhdessä Visman Solutions Oy:n, Hailer Oy:n ja CGI:n kanssa Puuttuva palanen -toimintamallin syksyllä 2021. 

Avoimen lähdekoodin, eli kaikille ilmaiseksi ja verkossa hyödynnettävät, opetusmateriaalit tarjoavat työllistymisen kannalta riittävät materiaalit esimerkiksi liiketoimintaosaamisen kartuttamiseen ja eri ohjelmistojen ammattimaiseen opiskeluun. Näin on ollut jo useita vuosia, mutta silti osaajista on pulaa. Eikä vain it-alalla, vaan jokaisella alalla tarvitaan osaavia, tiettyjä ohjelmistoja hallitsevia tekijöitä. Siksi rakensimme yrityslähtöisen toimintamallin, jossa kaiken lähtökohtana on yrityksen/ työnantajan todelliset kehittämistarpeet. Osaajia koulutetaan siis täsmänä juuri niihin tarpeisiin, joita yksittäisillä yrityksillä on.

Ajan löytymisen ja kiinnostuksen lisäksi keskeisiä haasteita maksuttomien oppimateriaalien hyödyntämiseen ovat:
a) tieto siitä, mitä pitäisi opiskella ja mille osaamiselle on kysyntää (yritysten tarpeet),
b) motivoiva ympäristö ja porukka, joka kannustaa opiskelemaan (oppimistiimit) ja
c) mahdollisuudet päästä näyttämään uutta osaamista potentiaalisille työnantajille (kumppaniyritykset).

Yritysten näkökulmasta rekrytointi voi varsinkin korona-aikana tuntua riskiltä. Työnantaja haluaisi mielellään tietää, minkälaisen tekijän hän on rekrytoimassa.

Puuttuva palanen -toimintamalli vastaa näihin haasteisiin. Toimintamallin ytimessä ovat vertaisoppimiseen perustuvat ohjelmistoryhmät, joissa uusista työmahdollisuuksista kiinnostuneet henkilöt vahvistavat ohjelmisto-osaamistaan paikallisten yritysten intressien ja tarpeiden mukaisesti. Tarkoituksena on pyrkiä madaltamaan perinteisiä koulutus- ja työllistymispolkuja sekä kouluttaa uutta täsmäosaamista havaittuihin tarpeisiin.

Puuttuva palanen -ohjelmassa siirryttiin asiantuntijavetoisesta kouluttamisesta kohti vertaisoppimista, lisäten myös tilaajayrityksen ja mahdollisen työllistettävän välistä vuorovaikutusta. Kaiken lisäksi alanvaihtajat, eli tulevaisuuden ”ohjelmistolähettiläät” sekä mukaan lähtevät yritykset saavat maksutonta sparrausta ohjelmistoalan ammattilaisilta. Alusta asti.

Yritykselle uutta osaamista ja vauhtia uudistumiseen

Maksuton analyysi liiketoiminnan modernisointitarpeista & – kehittämisprojektin toteutus, mahdollisuus tukea alan vaihtajia & tilaisuus tuoda uutta oppia yritykseesi.

Yrityksillä on tarve uudistua ja saada uutta osaamista. Esimerkiksi Verohallinto on nostanut esiin, kuinka tärkeää suomalaisten yritysten toimintaympäristön digitalisoiminen laahaa jäljessä. Ja vaikka tarve varautua tulevaan pandemian jälkeiseen, entistä digitaalisempaan aikaan, on mm. konsulttiyhtiö PWC:n mukaan ilmeinen, tämä on osalle yrityksistä hyvin vaikeaa. Suomen yrittäjien maaliskuussa 2021 julkistetun kyselyn mukaan 63% yrityksistä kärsi koronan vaikutuksista ja 13% oli maksuvaikeuksissa. On paljon vaadittu, että yrittäjien pitäisi oppia ahkerasti uutta ja digitalisoida vanhoja järjestelmiä samaan aikaan kun heistä yli viidennes painii jaksamisensa kanssa. Yrityksiin tarvitaan siis runsaasti eri tasoista it-osaamista runsaasti tulevina vuosina. Tämän pitäisi tapahtua niin, että yritykset uskaltaisivat rekrytoida ja he saisivat juuri tarpeitaan vastaavia osaajia.

Sen lisäksi, että moni yritys kaipaa näitä osaajia, yrityksissä on selvästi nähtävissä tarve henkilöille, jotka osaavat toimia ict-järjestelmien ja liiketoiminnan rajapinnassa. Tämän jatkuvasti kasvavan osaamisvajeen ratkaisemiseksi on tarjottu erilaisia ratkaisuja maksullisista koulutuksista työelämäviranomaisten tarjoamiin FEC-koulutuksiin ja työkokeiluihin. Ongelmaksi muodostuvat kuitenkin esimerkiksi ”järjestelmän hitaus”, ”yritysten taipumus hyväksikäyttää järjestelmää” tai ”työllistettävien osaamisen laatu.” Ja vaikka uudelleenkoulutus toimisi kuinka nopeasti, haasteena voi olla myös yrityksen ymmärrys omista tarpeistaan. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien ja niiden hyötyjen tuntemus voi olla hyvin rajallista, mikä voi osaltaan vaikuttaa yritysten kykyyn sanoittaa omia tarpeitaan.

Puuttuva palanen -toiminnassa oppimistiimit opiskelivat ohjelmistoja yksittäisten yritysten tarpeiden pohjalta. Mukaan lähtevät yritykset saivat myös maksutonta sparrausta ohjelmistoalan ammattilaisilta.

Alanvaihtajalle maksutonta täsmäosaamista tsemppaavassa porukassa

Työmarkkinoiden muutokset tuntuvat jokaisella alalla. Vaikka työtehtäviä katoaa ja lomautuksia tapahtuu, osaaville ohjelmistoja hallitseville tekijöille on huutava tarve. Teknologiateollisuuden ja EVA:n arvioissa ohjelmisto-osaajien välitön on noin n. 10 000 osaajaa ja vuoteen 2025 mennessä voi olla tarvetta jopa 40 000 ammattilaiselle. Näiden lisäksi yrityksiin tarvitaan henkilöitä, jotka osaisivat perusteita viimeisimmistä taloushallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä.

Parhaimmillaan uusiin tehtäviin, edes osa-aikaisesti työllistyminen vaatisi joidenkin kuukausien aktiivista uusien ohjelmistojen opiskelua, mahdollisuutta päästä näyttämään osaamistaan sekä verkostoja. Yksi haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä ovat keski-ikäiset miehet, joilla on yleisvahvaa osaamista esimerkiksi teollisuuden hallintajärjestelmistä, heikot verkostot ja valtavasti hiljaista tietoa niin prosessien kuin liiketoiminnan ymmärryksen näkökulmista.

Puuttuvan palanen -toimintamallissamMaksuton koulutus pohjautuu tasokkaisiin avoimen lähdekoodin materiaaleihin, joita ohjelmistolähettiläät opiskelivat omaan tahtiinsa oppimistiimeissä 2021 syys–marraskuussa. Koulutuksen aikana käytiin läpi yhteiset perusopinnot, jonka jälkeen syvennytään yritysten tarpeiden mukaisiin ohjelmistoihin.

Koulutusmateriaalien ja oppimisalustan lisäksi osallistujat saivat tukea Feeniks-hankkeen työntekijöiltä sekä it-alan ammattilaisilta. Itsenäisen opiskelun lisäksi ohjelmistoalan ammattilaiset mm. Hailer -yrityksestä tarjoavat ohjelmistolähettiläille mentorointia business-ymmärryksestä sekä eri teknologioiden soveltamisesta asiakasyrityksissä. CGI:n ammattilaiset tarjosivat ohjelmistolähettiläille puolestaan rohkaisua ja neuvoja uudelle alalle siirtymiseen. Visma Solutions tarjosi koulutussisältönsä sekä ohjelmistojensa Demo-alustan ohjelmistolähettiläiden käyttöön.

Aikataulu

  1. 1.9. klo 17.15-19.30 Kick off -tilaisuus verkossa
  2. 3.9. Yritysten ja osallistujien, eli tulevaisuuden ohjelmistolähettiläiden ilmoittautuminen sulkeutuu
  3. 8.9. klo 16.30-19.00 pidetään yrityksille suunnatut työpajat. Näissä Hailer Oy:n edustajat analysoivat yritysten tarpeita, jotka määrittävät suuntaa ohjelmistolähettiläiden erikoistumisopinnoille.
  4. 15.9. klo 16.30-19.00 pidetään ohjelmistolähettiläiden ”matching”-tilaisuus, jossa ohjelmistolähettiläiden kohdeyritykset ja erikoistumisopinnot määrittyvät
  5. syys-lokakuu: itsenäinen & ryhmissä tapahtuva opiskelu
  6. 10.11. klo 16.30-19.00 työpaja ennen työnäytteiden antamista: ohjelmistolähettiläät siirtyvät yrityksiin antamaan työnäytteet omasta osaamisestaan
  7. marraskuu-joulukuu 2021: työnäytteet annetaan yrityksille

*Mukana olevat yritykset (CGI, Hailer & Visma) toteuttivat Puuttuva palanen -toiminnan myötä yritysvastuullisuustyötään. Tavoitteena oli rohkaista alanvaihtajia siirtymään uudelle alalle sekä madaltaa yritysten kynnystä ottaa vastaan it-alasta kiinnostuneita henkilöitä. Feeniks-hanke maksoi korvausta ainoastaan Comstructor Oy:lle osallistujille suunnattujen työpajojen fasilitoinnista. Toiminnalla ei näin ollen voida nähdä olevan kilpailua vääristäviä vaikutuksia.

Lisätietoja Puuttuvasta Palasesta:

Sosped Keskus Oy:n arviointipäällikkö Miikka Vuorinen
040 1646411 / miikka.vuorinen@sosped.fi