Hyppää sisältöön

Mentorointi ja vertaisoppiminen

Feeniks-mentoreita koulutetaan

Mentori toimii tukijana ja opastajana. Hän tukee ryhmäläisiä (tai yksittäistä mentoroitavaa) heidän pohdinnoissaan, jakaa omaa kokemustaan oppimisen välineenä, opastaa. Keskustelu perustuu ryhmäläisten tavoitteisiin ja kysymyksiin, oppiminen ryhmäläisten oivalluksiin. Mentori valmentajana ja sparraajana: Kuuntelee, toimii peilinä, ei neuvo eikä opasta. 

Feeniks-hankkeen mentorit ovat useimmiten vertaismentoreita. Se tarkoittaa sitä, että he ovat vertaisia ryhmäläisten kanssa. Keskustelut perustuvat tasavertaisuuteen. Näin syntyy yhteistä ajattelua, ideoita ja jaettuja kokemuksia.

Onnistunut mentorointi

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista. Se on yksinkertainen menetelmä, joka perustuu mentoroitavan ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Tässä prosessissa molemmat oppivat toinen toisiltaan. Koska ollaan myös vertaisia, puhutaan vertaisoppimisesta.

Onnistuneessa mentoroinnissa on oleellista hommaan sitoutuminen. Sovitaan tapaamiset ja pelisäännöt. Myös luottamuksellinen vuorovaikutuksessa on keskeistä. Siksi on tärkeää sopia millaisia asioita mentoroinnin ulkopuolella saa jakaa ja mitä ei. Feeniks-mentorointiin kuuluu yleensä myös tavoitteellisuutta. Se antaa mentoroinnille suuntaa, auttavat mentoria ja auttaa muita ryhmäläisiä konkretisoimaan omaa tilannettaan. Aina mennään kuitenkin mentoroitavien tarpeet edellä.

Feeniks-mentorina opit itsekin uutta!

Feeniks-mentorina syntyy yhteistä ajattelua, ideoita ja jaettuja kokemuksia. Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista. Se on yksinkertainen menetelmä, joka perustuu mentoroitavan ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Mentorointiprosessissa niin mentori kuin mentoroitava oppivat toinen toisiltaan.

Haluatko sinäkin toimia sparraajana? Kouluttaudu mentoriksi!

Feeniks-hankkeessa koulutetaan keski-ikäisiä, hiljattain työttömäksi jääneitä tai työttömyyden uhkaamia miehiä tukemaan ja mentoroimaan muita samassa tilanteessa olevia.

Mentorointiin ei tarvitse eikä kannata hypätä kylmiltään. Siksi kaikki Feeniks-mentorit saavat tehtäväänsä valmennuksen. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa ryhmän ohjaaminen, ratkaisukeskeinen valmentaminen, oppimisen tukeminen, uskomukset, luovuus ja henkilökohtainen kasvu.

Koulutuksen tavoitteena on työttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja osallistujien oppimisvalmiuksien parantaminen. Koulutus soveltuu niin työttömille kuin työssäkäyville.

Koulutuksen jälkeen mentorit pääsevät suunnittelemaan oman näköistä toimintaa toisille miehille. Mentoreiden vetämissä harrasteryhmissä tehdään yhdessä, opitaan uutta ja jaetaan pohdintoja.

Keski-ikäinen mies, kiinnostuitko? Lähetä viesti mertzi.bergman@sosped.fi  ja kerro kiinnostuksestasi tulla mukaan seuraavaan, maksuttomaan Feeniks-mentorien valmennukseen!