Hyppää sisältöön

Feeniks-akatemia ja oppimismentorointi

Feeniks-akatemia tukee työssäoppimista

Feeniks Akatemia oli uudenlainen, elinikäistä oppimista vahvistava ohjelma, joka on suunniteltu työyhteisöille. Ohjelma sai tunnustusta mm. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöiltä (Nieminen & Auvinen 2021, 63). Siinä järjestökentän vahvuudet: vapaaehtoisuus ja vertaisuus, on saatu vietyä työyhteisöjen strategiseksi avuksi; tukemaan oppimiskulttuurin muuttumista tarvepohjaisesti ja työntekijälähtöisesti.

Oppimismentorointi

Syyskuun 2020 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana Feeniks-hankeon yhteistyössä Valtiokonttorin työelämäpalveluiden kanssa valmentanut yhteensä 100 oppimismentoria sekä yli 20 henkilöstöhallinnon asiantuntijaa yli kymmeneen eri valtion virastoon. Lisäksi Uudenmaan viiteen kirjastoon on valmennettu 25 mentoria. Feeniks-hankkeen (2019-2021) päätyttyä kiitosta saanutta valmennustoimintaa on mahdollista jatkaa Sosped-säätiön omistaman Sosped Keskus Oy:n toimesta.

Oppimismentori -toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Feeniks-hankkeen, Valtion työelämäpalveluiden ja Humaanikone Oy:n kanssa vastaamaan valtion virastojen oppimistarpeisiin mahdollisimman työntekijälähtöisesti. Osana valmennusta järjestetään erilliset ”HR-päivät” joissa henkilöstöhallinnon ja koulutuksen asiantuntijat analysoivat omien organisaatioidensa oppimiskulttuuria ja määrittävät oppimismentoroinnille päätavoitteet. Tämän jälkeen alkaa itse oppimismentorivalmennus, joka sisältää kolme valmennuskertaa, välitehtäviä ja tapaamisia mentorien ja HR:n kesken.

Erään viraston hallintojohtajan mukaan parhaassa tapauksessa oppimismentoroinnin ydinnäkökulmat: ”valmius muokata omaa työtä, työyhteisön oppimista vahvistavia rakenteita sekä tukea kollegoita oppimisessa olisivat heidän virastossaan lähitulevaisuudessa luonnollisia ja normaaleja asioita.”

Oppimismentorivalmennuksen myötä pyritään vahvistamaan mentorien työssäoppimisen valmiuksia sekä pystyvyyden tunnetta, jotta he voisivat vahvistaa näitä myös eteenpäin kollegoissaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

• Kykyä kohdata, ymmärtää ja hyväksyä työelämän murrokseen liittyviä haasteita.

• Taito toimia työtehtävien edellyttämällä tavalla kasvaa.

• Työyhteisön oppimisen ja yhteiskehittämisen taidot lisääntyvät

Oppimismentori on muutoksen ja oppimisen tukija työntekijänä työntekijöiden joukossa. Vastaavia rooleja ei tiettävästi sellaisenaan ole vielä Suomessa olemassa, mutta kollegoiden välinen tuki ja työssäoppiminen ovat yhtä luonnollisia ja vanhoja ilmiöitä kuin yhdessä tehty työ. Oppimismentoroinnin kautta pyritäänkin tuomaan klassinen vertaismentorointi takaisin, luonnolliseksi osaksi työyhteisöjen arkea. Koska oppimismentorointi perustuu aina johdon asettamiin painotuksiin, se voidaan nähdä strategisesti neutraalina työkaluna edistää organisaation tavoitteita, työntekijälähtöisesti. Työntekijöitä tuetaan valmennusten aikana hyvin konkreettisesti kehittämään työyhteisön oppimista vahvistavia kokeiluja johdon määrittämien tarpeiden mukaisesti. Valmennukset ovat saaneet kiitosta sekä HR:n ja oppimismentoreiden edustajilta erityisesti vertaisoppimisen ja konkreettisuuden johdosta. Toisilta virastoilta oppiminen ja toisaalta oppien konkreettinen soveltaminen arkeen ovat saaneet usein aikaan työyhteisön oppimista ja työhyvinvointia tukevia muutoksia jo valmennuskokonaisuuden aikana.

Katso lisätietoa oppimismentoroinnista täältä