Hyppää sisältöön

Tietoa

Ajankohtaista


Mikä on Feeniks-hanke?

Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat

Feeniks-hankkeen tehtävänä on tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden työtä digitalisaatio muuttaa merkittävästi. Kohderyhmänä ovat jo työttömäksi jääneet, sekä vielä työelämässä olevat miehet. Me koulutamme heistä mentoreita tukemaan toisia miehiä harrastamisporukoissa sekä työpaikoilla. Toiminta koostuu kahdesta päähaarasta: rennosta harrastustoiminnasta, sekä työpaikoilla tapahtuvasta, uuden oppimista edistävästä Feeniks-akatemia toiminnasta.


Muuttuva työelämä


Oppimisen asiantuntijuus

Muuttuva työ vaatii taitoja: Osaaminen työssä ei enää perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun tietoon vaan joustaviin kykyihin esimerkiksi yhdistellä asioita, hakea ja tuottaa tietoa, inspiroida muita ja toimia verkostoissa.


Mentorointi ja vertaisoppiminen