Hyppää sisältöön

Tietoa

Ajankohtaista


Mikä on Feeniks-hanke?

Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat

Feeniks-hankkeen tehtävänä oli tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden elämään työn murros vaikuttaa negatiivisesti. Hankkeessa autettiin heidän lisäkseen myös julkishallinnon työntekijöitä, pk-yrityksiä ja alan vaihdosta kiinnostuneita henkilöitä. Oleellista oli nimenomaan oppimisen tukeminen vertaismentoroinnin kautta.


Muuttuva työelämä


Oppimisen asiantuntijuus

Muuttuva työ vaatii taitoja: Osaaminen työssä ei enää perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun tietoon vaan joustaviin kykyihin esimerkiksi yhdistellä asioita, hakea ja tuottaa tietoa, inspiroida muita ja toimia verkostoissa.


Mentorointi ja vertaisoppiminen