Hyppää sisältöön

Oppimisen asiantuntijuus

Osaaminen muuttuvassa työssä

Muuttuva työ vaatii taitoja: Osaaminen työssä ei enää perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun tietoon vaan joustaviin kykyihin esimerkiksi yhdistellä asioita, hakea ja tuottaa tietoa, inspiroida muita ja toimia verkostoissa. Työssä tarvitaan erityisesti ns. metataitoja, kuten kykyä oppia uutta, hallita omaa ajankäyttöä ja ajatella kriittisesti. Vanha ammattikoulutus ei näitä taitoja juuri tukenut, mutta elinikäisen oppimisen uusi normaali olisi silti omaksuttava. Miten muuten uusissa tehtävissä olisi mahdollista toimia?

Kun digitalisaatio vie ihmisen mahdollisuuden rakentaa identiteettiään työn kautta, voi sosiaalipedagoginen ymmärrys olla avuksi. Sen mukaan yksilö voi kiinnittyä yhteiskuntaan koko elämänsä ajan, vaikka hänen elinolosuhteensa muuttuisivatkin. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi vertaisuuden, merkityksellisten kohtaamisten ja uudenlaisen mielekkään tekemisen kautta. Sosiaalipedagogiikan avulla voidaan esimerkiksi tukea uudenlaisten yhteisöjen rakentumista menetettyjen työyhteisöjen tilalle. Tästä Feeniksissä on kyse.

Valmennamme Feeniks-akatemiassa miesvaltaisiin työyhteisöihin oppimismentoreita. Heidän tehtävänä on uudistaa työryhmiensä oppimiskulttuuria alhaalta ylöspäin, vertaisina. Feeniks-akatemiassa sinä vahvistat omaa osaamistasi ryhmien vetäjänä.

Lue lisää mentoroinnista ja vertaisoppimisesta!