Hyppää sisältöön

Oppimisen asiantuntijuus

Osaaminen muuttuvassa työssä

Muuttuva työ vaatii taitoja: Osaaminen työssä ei enää perustu selkeästi rajattuun ja koulutuksella hankittuun tietoon vaan joustaviin kykyihin esimerkiksi yhdistellä asioita, hakea ja tuottaa tietoa, inspiroida muita ja toimia verkostoissa. Työssä tarvitaan erityisesti ns. metataitoja, kuten kykyä oppia uutta, hallita omaa ajankäyttöä ja ajatella kriittisesti. Vanha ammattikoulutus ei näitä taitoja juuri tukenut, mutta elinikäisen oppimisen uusi normaali olisi silti omaksuttava. Miten muuten uusissa tehtävissä olisi mahdollista toimia?

Sosiaalipedagogisen ajattelun mukaan yksilö voi kiinnittyä yhteiskuntaan koko elämänsä ajan, vaikka hänen elinolosuhteensa muuttuisivatkin. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi vertaisuuden, merkityksellisten kohtaamisten ja uudenlaisen mielekkään tekemisen kautta. Kaiken mahdollistaa toisten kanssa tapahtuva oppiminen. Sosiaalipedagogiikan avulla voidaan esimerkiksi tukea uudenlaisten työelämässä vaadittavien taitojen oppimista ja oppimista tukevien rakenteiden muokkaamista. Tästä Feeniks-akatemiassa on kyse.

Feeniks-hanke valmensi Feeniks-akatemiassa yli 20 työyhteisöön 125 oppimismentoria. Heidän tehtävänään on uudistaa työyhteisöjensä oppimiskulttuuria alhaalta ylöspäin, vertaisina. Nykyään tätä työtä jatkaa Sosiaalipedagogiikan säätiön omistama Sosped Keskus Oy.

Lue lisää mentoroinnista ja vertaisoppimisesta Sosped Keskuksen sivuilta