Hyppää sisältöön

Mikä on Feeniks-hanke?

Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat digitalisaation takia

Kolmivuotisessa Feeniks -hankkeessa (2019-2021) kehitämme vertaistoimintaa, joka tukee miesten hyvinvointia, oppimista ja työllistymistä. Kehittäminen tehdään yhdessä miesten ja ammattilaisten kanssa. Kumppaneina ovat mm. Miessakit ry, DemosHelsinki ja SAK.

Feeniks-hankkeen tehtävänä on tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden työtä digitalisaatio muuttaa merkittävästi. Kohderyhmänä ovat jo työttömäksi jääneet, sekä vielä työelämässä olevat miehet. Me koulutamme heistä mentoreita tukemaan toisia miehiä harrastamisporukoissa sekä työpaikoilla. Toiminta koostuu kahdesta päähaarasta: rennosta harrastustoiminnasta, sekä työpaikoilla tapahtuvasta, uuden oppimista edistävästä Feeniks-akatemia toiminnasta.

Osana alueellista toimintaa järjestämme miehille suunnattua säännöllistä harrastepohjaista tekemistä esimerkiksi kiipeilyn, musiikin tai ohjelmoinnin parissa. Yhteisen tekemisen lisäksi mentorit tukevat osallistujia myös oppimiseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä.

Akatemia-toiminnassa koulutamme miesvaltaisiin työyhteisöihin oppimismentoreita. Mentoreiden tehtävänä on uudistaa työryhmiensä oppimiskulttuuria alhaalta ylöspäin, vertaisina.  Järjestö- ja sotekentän lisäksi teemme yhteistyötä myös erilaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja ammattiliittojen kanssa.

Mikä on Feeniks-hanke?

Toimintamme

  • vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • vahvistaa kilpailukykyä ja osaamista
  • tukee elinikäistä oppimista
  • ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • kehittää keinoja tukea kohderyhmän sosiaalisia valmiuksia
  • tarjoaa vertaisryhmä- ja tukihenkilötoimintaa

Hankkeen taustaa

Hankkeen yhteiskunnallisen pääkehyksen muodostaa keski-ikäisten miesten haastava siirtymä takaisin työelämään töiden loppumisen myötä. Taustalla voi olla esimerkiksi tilanne, jossa digitalisaation myötä työt loppuvat kokonaan tai jossa työnantaja ”vaihtaa” osaamisen tuoreempaan työntekijän puutteellisten digivalmiuksien myötä.

Kun digitalisaatio vie ihmisen mahdollisuuden rakentaa identiteettiään työn kautta, voi sosiaalipedagoginen ymmärrys olla avuksi. Sen mukaan yksilö voi kiinnittyä yhteiskuntaan koko elämänsä ajan, vaikka hänen elinolosuhteensa muuttuisivatkin. Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi vertaisuuden, merkityksellisten kohtaamisten ja uudenlaisen mielekkään tekemisen kautta. Sosiaalipedagogiikan avulla voidaan esimerkiksi tukea uudenlaisten yhteisöjen rakentumista menetettyjen työyhteisöjen tilalle. Tästä Feeniksissä on kyse.

Lue mitä ajattelemme muuttuvasta työelämästä ja elinikäisestä oppimisesta!