Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat digitalisaation takia.

Farmi n3 tarjoaa ohjelmoinnin mentorointia ammattilaisten tuella