Mentorointia miehille, joiden työt muuttuvat digitalisaation takia.

Hae oppimismentorikoulutukseen!