Hyppää sisältöön

UUSIA NÄKÖKULMIA JA OPPIMISEN ILOA FEENIKSIN MENTOROINTIKOULUTUKSEN 1. OSASSA

Blogi, Koulutukset

Millaisia vaiheita elämänkaaressasi on ollut? Millaisissa tehtävissä olet toiminut? Millaisia työttömyyden kokemuksia sinulla on ollut?

Feeniksin ensimmäinen koulutusviikonloppu alkoi omien tarinoiden jakamisen merkeissä Sospedin tiloissa Vallilassa. Jokainen sai kertoa itsestään ja elämästään juuri sen verran kuin halusi. Kuulimme tarinoita mm. työuran varrelta, perhe-elämästä ja työttömyydestä selviämisestä. Omaa tarinaa sai pohtia myös etukäteen ennakkotehtävän kautta piirtämällä omaa elämänkaartaan tai kirjoittamalla siitä erilaisten teemojen kautta. Tarinansa kävi meille kertomassa myös eräs uravalmentaja. Hänen vahva viestinsä kuulijoille oli vaikeuksista selviytyminen kerta toisensa jälkeen, sinnikkyys ja oman elämäntehtävän löytymisen tärkeys omalle hyvinvoinnille. Tarinointi toi meitä yhteen ja lähemmäs toisiamme. Se oli hyvä lähtökohta alkavalle yhteistyölle.

Maskuliinisuus on toissijaista, jotakin joka on luotava (Badinter 1993)

Miessakit ry toi maskuliinisuuden koko kuvan koulutusviikonloppuumme. Saimme aimo annoksen miehuuden riittävyyttä ja riittämättömyyttä, miesten hyvinvointia, isyyden ja mieheyden muutosta, tunteiden hallintaa sekä käytännön kokemuksia miestyöstä. Feeniksin kannalta merkittävää oli mm. puhe miehen elämän ns. ”klassisista” peruspilareista: ”Akka, auto, asunto ja ammatti”.  Miten säilyttää maskuliinisuuden riittävyys muutostilanteessa jossa yksi peruspilareista esim. ammatti katoaa? Maskuliinisuuden eri muodot herättivät myös mielenkiintoa.  Perinteinen maskuliinisuus työpaikalla on auktoriteettiasemaan perustuvaa valtaa, kun taas neuvotteleva maskuliinisuus antaa työntekijälle enemmän toiminta- ja päätösvaltaa suhteessa omaan työhönsä. Feeniks mentori voi ottaa erilaiset maskuliinisuudet huomioon työpaikoilla mentoroitaessa ja sen miten ne vaikuttavat esim. työpaikoilla vallitseviin arvoihin, asenteisiin ja johtamiseen?  Maskuliinisuuden eri ilmenemismuodot ja niiden vaikutukset miehiin voivat olla merkittävä ja oppimista edistää puheenaihe myös Feeniksin keskusteluryhmissä.

”Älykäs tuntee toiset, viisas itsensä” -Lao Tsu

Tullakseen hyvin toimeen muiden kanssa, mentorin on hyvä tuntea itsensä. Feeniksin kolmantena koulutusteemana oli itsensä johtaminen. Tätä taitoa tarvitaan erityisesti muutostilanteissa, esim. työttömänä ollessa ja toisaalta myös työelämässä, joka odottaa työntekijältä yhä suurempaa itseohjautuvuutta ja oppimiskykyä. Myös digitalisaatio muuttaa työtä itseohjautuvampaan suuntaan. Itsensä johtaminen on taito, jonka avulla ihminen osaa paremmin tunnistaa omia toiveitaan ja tarpeitaan sekä asettaa ja saavuttaa tavoitteitaan. Lähestyimme teemaa arvojen, vahvuuksien ja voimavarojen kautta. Teimme aiheisiin liittyviä tehtäviä ja keskustelimme aikaansaannoksistamme. Itsensä johtamisen taidot punnitaan siinä miten tavoitteet ja suunnitelmat käytännössä toteutuvat. Tehottomat tavoitteet toteutuvat todennäköisesti huonommin kuin toimivat tavoitteet. Toteutumista voi edistää suunnittelulla ja ajanhallinnalla, itsensä kannustamisella ja positiivisilla mielikuvilla. Tavoitteiden toteutumisen esteenä olevat uskomukset ja tekosyyt on hyvä raivata alta pois.

Valmentava vuorovaikutus ja oppimisen mahdollisuudet

Neljäs koulutusteema oli valmentava vuorovaikutus. Se vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen, innostukseen ja motivaatioon sekä helpottaa yhteisen suunnan ja ymmärryksen muodostumista ja ratkaisumahdollisuuksien löytymistä vuorovaikutustilanteissa. Valmentavassa vuorovaikutuksessa tai coachingissa viisaus piilee valmennettavassa eikä ”valkun” tarvitse näin ollen olla joka alan asiantuntija. Feeniks mentori voi siis turvallisin mielin mentoroida ihmisiä eri taustoista ja ympäristöistä. Coachingissa on tärkeää keskittyä mentoroitavan tulevaisuuteen, vahvuuksiin ja palautteen antamiseen. Mentori voi auttaa mentoroitavaa tulemaan tietoiseksi tavoitteistaan sekä vahvuuksistaan palautteenannon kautta. Neljän K:n sääntö on tärkeä työkalu ”koutsatessa” ja sillä pääsee jo pitkälle. Muista siis kuunnella, kysyä, kunnioittaa ja kannustaa. Lopuksi pääsimme kokeilemaan coachingia käytännössä ja yksi ryhmän jäsen sai välineitä tärkeän tavoitteen toteuttamiseen. Viimeisenä teemana pohdimme oppimista, oppimismotivaatiota ja omia oppimistapojamme sekä teimme erilaisia oppimiseen liittyviä harjoituksia.

Seuraava mentoreiden koulutusviikonloppu on 27-29.9

Vielä on muutama paikka vapaana seuraavassa koulutusviikonlopussa. Silloin on luvassa taas hyviä asiantuntijoita: Jokke Eljala Suomalaisen työn liitosta tulee puhumaan ”Suomalaisen työn isosta kuvasta”, Antero Kupiainen Eläkeliitosta kertoo ”Miestyöstä ja sen mahdollisuuksista” ja Jalmari Eklund Humaanikoneen perustaja tutustuttaa ”Leaniin ja oppimiseen”. Lisäksi luvassa on asiaa ryhmien toimivuudesta ja mentoroinnista sekä saunaa ja sapuskaa.