Hyppää sisältöön

UUSIA NÄKÖKULMIA JA OPPIMISEN ILOA FEENIKSIN MENTOROINTIKOULUTUKSEN 2. OSASSA

Blogi

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

Lähdimme kuvien kautta liikkeelle Feeniksin mentorikoulutuksen kakkosviikonloppuun. Erilaiset kuvakortit ovat yksi tapa sanoittaa omia ajatuksia ja tuntemuksia. Niitä käytetään apuna esim. valmennuksessa. Mentori voi käyttää niitä mentoroinnin apuvälineenä ja keskusteluttaa ryhmäläisiä eri aiheista. Kurkistimme kuvien avulla tähän hetkeen, siihen mitä tällä hetkellä kuuluu. Katsoimme myös tulevaisuuteen, mikä siellä odottaa. Kolmas kuva kertoi siitä minkä taidon tulevaisuudessa haluaisi oppia, mitä osaamista kartuttaa. Miesten ”turinat” olivat mielenkiintoisia, arvokkaita ja ajatuksia herättäviä.

”Työelämän muutokset tapahtuvat kaikkialla maailmassa

Jokke Eljala Suomalaisen työn liitosta johdatti meidät megatrendien kautta suomalaisen työelämän kehitykseen ja esitti eri tutkimusten tuloksia aiheeseen liittyen.  Tietoiskujen lomassa pohdimme omia kokemuksia ja ajatuksia näistä käsitellyistä aiheista. Yksi Feeniksiin liittyvä megatrendi on teknologian kehitys, joka luo epävarmuutta työpaikkojen häviämiseen ja muuttumiseen liittyen. Muita muutokseen vaikuttavia tekijöitä ovat tekoäly, robotisaatio ja digitalisaatio. Myös työn muuttuva arvopohja haastaa työntekijöitä ja työnantajia. Perusteellisuus, ”tunnollisuus” ja ”kova työn tekeminen” väistyvät luovuuden ja ja innostavuuden tieltä. Työntekijöiden tärkeimpiä tulevaisuuden ominaisuuksia ovat sekä työntekijöiden että työantajien mielestä mm. tahto kehittyä ja oppia uutta sekä moniosaajuus. Näihin taitoihin halutaan Feeniksissäkin kiinnittää huomiota. Tulevaisuudessa korostuvat myös elinikäinen oppiminen, kulttuurien ymmärtäminen, osaamisen ja tiedon jakaminen sekä ihmiskeskeisyys. Ihmiskeskeisyys on suurin vaikutin siihen, että työ koetaan merkitykselliseksi. Lisäksi se tarkoittaa ihmisiin panostamista työpaikoilla sekä ihmiskeskeisten toimintamallien rakentamista.

”Äijävirtaa, miesten oma juttu”

Eläkeliiton miestoiminnassa on energiaa. ”ÄijäVirtaa-toiminnalla lisätään ikääntyvien miesten hyvinvointia ja toimintakykyä. Toiminnan keskiössä ovat erilaiset Äijä-ryhmät, joita vetävät vapaaehtoiset ikämiehet. Äijäryhmiin osallistuminen tuo hyvää mieltä, mielekästä tekemistä arkeen sekä kokemuksen osallisuudesta”. Äijävirtaa on loistava esimerkki hyvin laajalle levinneestä miestoiminnasta Suomessa. Tällä hetkellä ryhmiä on käynnissä 100. Miehet ovat itse saaneet suunnitella toimintaa miehille ja projekti on ollut äijien hyvänä tukena. Eläkeliiton Antero Kupiaisen mukaan tärkeää ryhmissä on ollut luottamuksellisuus, kuulluksi tuleminen, ilojen ja surujen jakaminen, huumori, mukava toiminta sekä ystävyys. Tiedon jakamisen lomassa katsoimme myös toiminnasta kertovaa videota ja mentorit saivat pohtia ja ideoida omia ”äijäryhmiään”.

”Miten työ sujuu, kuinka paljon se kuormittaa ja miten sitä voisi kehittää”?

Lopuksi Feeniksin mentorointimallia täydennettiin Lean ajattelulla, jossa keskiössä on osallisuus, vaikuttaminen ja oman työn jäljen näkeminen. Tässä meitä opasti Humaanikoneen Jalmari Eklund. Lean ajattelussa tärkeintä on itse työntekijä ja hänen ajatuksensa. Nykyaikana tekijäkeskeisyys meinaa kadota ja hukkua erilaisten työvälineiden, ”työkalujen” alle. Yksilöllisen oppimisen tärkeyden oivaltamisen olisi hyvä olla tärkeällä sijalla organisaatiossa. Feeniks mentori voi auttaa oman työn kehittämiseen liittyvien pohdintojen virittämisessä sekä kaivaa esiin mentoroitavan hiljaista tietoa sekä motivaatiota. Mentoroinnin hyötyjä pohdittiin myös ryhmissä eri näkökulmista. Mentoroinnilla on emotionaalista, taloudellista, toiminnallista ja symbolista arvoa. Työssä kehittyminen paranee, oppiminen kasvaa, itseluottamus paranee ja yhteenkuuluvuuden tunne lujittuu.

Tulossa Feeniksissä

Lokakuussa käynnistyy kolme mentoriryhmää: Digiä metsässä kokoontuu Vuosaaren Uutelassa kodassa, Rokkikukot pääsevät ääneen Kannelmäen Britannia pubissa ja Boulder Buddies kokoontuu Espoon boulderointikeskuksessa. LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ.

Maksuton työntekijöille suunnattu koulutus järjestetään 27.11.-29.1. Helsingin Vallilassa. Koulutus sisältää seitsemän lähitapaamista ja itsenäistä opiskelua. Koulutuksen teemoja ovat mm. seuraavat: *Muuttuva työ ja inhimillisyys *Oppimisen systeemisyys *Valmentaminen ja kollegat *Organisaatiokulttuurit ja niiden muuttaminen *Työn tekijä ja strateginen oppiminen. Tule mukaan !