Hyppää sisältöön

Alueelliset interventiot –ohjelma alkoi helmikuussa Jämsän kaupungin kanssa

Blogi

Ensimmäinen pilotti suoritettiin Jämsässä marraskuussa 2020 ja helmikuun mentorikoulutus 5.–7.2. aloitti alueellisen tuen sarjan.

Vastauksena työelämän epävarmoihin aikoihin, Feeniks-hanke lanseerasi Alueelliset interventiot -ohjelman. Ohjelmassa tehdään yhteistyötä erityisesti kuntien kanssa, joissa on ollut massairtisanomisia. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa lomautuksia tai irtisanomisia kohdanneiden keski-ikäisten miesten hyvinvointia sekä oppimis- ja työelämävalmiuksia. Miehet saavat näin tukea uuteen elämänvaiheeseen ja mahdollinen syrjäytyminen voidaan ennaltaehkäistä.

Työelämätaitojen, oppimisen ja osallisuuden vahvistamista kuntatasolla

Marraskuussa 2020 Jämsän kaupunki, Mielenterveysyhdistys Ankkuri ja Feeniks-hanke järjestivät yhdessä alueen miehille suunnatun mentorikoulutuksen kaupungin tiloissa. Seuraava viikonlopun pituinen koulutus järjestettiin helmikuussa 2021.

Jämsän elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen mukaan Jämsän kaltaiset massairtisanomisia kohdanneet pienet kaupungit tarvitsevat valtion tuen lisäksi nyt myös kolmannen sektorin kanssa tehtävää uudenlaista yhteistyötä. ”Tehtaan lakkauttamisen lisäksi eräät mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevat hankkeet ovat saaneet joulukuun alussa kielteisen rahoituspäätöksen. Tarvitsemmekin täsmällistä, eri kohderyhmiä tuntevaa tukea, joka voi tukea työllistymisessä, tarjota vakautta ja lisätä paikallista yhteistyötä. Tehtaan lakkauttamisen vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä, mutta aktiivisia toimia tarvitaan jo nyt. Kotiin jäämistä ei toivo kukaan.”

Ohjelman ytimessä ovat maksuttomat mentorikoulutukset, joita järjestetään yhdessä eri kuntien ja järjestöjen kanssa. Koulutuksessa keski-ikäisistä miehistä koulutettiin mentoreita, joiden tehtävänä on perustaa harraste- ja taitopohjaisia maksuttomia ryhmiä toisille miehille. Tekemisen ja uusien taitojen lisäksi osallistujat saavat yksilöllistä- ja ryhmämentorointia. Koulutuksen jälkeen järjestö sai itselleen uutta mentoreiden ohjaamaa ryhmämuotoista vapaaehtoistoimintaa, joka tukee miesten hyvinvointia ja voi auttaa esimerkiksi uusissa opinnoissa tai alan vaihdossa.

Jämsä kuuluu Naantalin ja Lahden lailla kaupunkeihin, jotka ovat hakeneet valtiolta apua omaan taloudelliseen ahdinkoonsa. Epäselvää on vielä, kuinka monessa kunnassa tullaan näkemään vuonna 2021 vastaavanlaisia massairtisanomisia. Vaikka useat kunnat ja valtio ovat tarjonneet tukea velkarahan avulla, poikkeuksellinen aika haastaa miettimään syrjäytymisen mekanismeja ja mahdollisimman toimivia ja kustannustehokkaita tukimuotoja. Tähän tarpeeseen Alueelliset interventiot -ohjelma pyrkii vastaamaan.

Jämsässä toimivan, Mielenterveysyhdistys Kosmo-hankkeen hankepäällikkö Anne Lyysaari on nähnyt heidän vertaisryhmissään vuosien mittaan hyvin erilaisia kohtaloita. Viimeisimmät paperitehtaan lomautukset eivät kuitenkaan juuri näkyneet osallistujien joukossa. Vielä. ”Tiedämme koko Suomen lailla, että nyt sadoissa suomalaisissa perheissä on äärimmäisen vaikea vaihe menossa. Silti mielenterveysyhdistyksemme toimintaan on hakeutunut hyvin vähän henkilöitä, joita viimeiset irtisanomiset koskettaisivat. Ymmärrämme kuitenkin, että jossain vaiheessa apua aletaan hakea.”

Mentorivetoiset ryhmät tukena uuden suunnan löytämisessä

Feeniksin hankepäällikkö Miikka Vuorinen avaa konseptia seuraavasti: ”Koulutamme yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa miehistä mentoreita, jotka alkavat järjestää omalla alueellaan toimintaa toisille miehille. Ryhmä voi keskittyä urheilulajien lisäksi esimerkiksi grafiikkaan, ohjelmointiin tai eri ohjelmistoihin. Ratkaisevaa on miesten oma kiinnostus toimintaa kohtaan. Mukana on myös ohjelmistoyrityksiä ja halukkailla onkin mahdollisuus oppia uusia työllistymistä tukevia taitoja yhdessä toisten kanssa.”

Oppimista ja työelämätaitoja tukevat ryhmät toimivat eräänlaisena siltana elämän sumuisissa vaiheissa. Ne luovat vakautta. Toisten miesten seura ja tuki auttaa osallistujia löytämään omaa uutta suuntaa. Mentoreille uusien taitojen opettaminen vahvistaa omia johtajuus-, oppimis- ja mentorointitaitoja – Taitoja, joita tarvitaan tämänhetkisessä ja huomisen työelämässä.

Tukea tarjotaan ympäri Suomea. Kunta, järjestö tai yhdistys – lähde mukaan!