Hyppää sisältöön

Jos sie tarvitset tekijää, niin tässä olis sulle kolme.

Blogi

Se puuttuva palanen – liiketoiminnan, it:n ja kasvun välille.

Tässä ajassa on tyypillistä, että rekryä ja uuden kehittämistä pitäisi pystyä tekemään samanaikaisesti. Ehkä uusi tekijä voisi tehdä sen? Sen verkkokaupan päivittämisen, vanhojen ja uusien järjestelmien integroimisen tai markkinoinnin automatisoinnin. Mutta jos yrityksen osaaminen ja aika riittävät vain tarpeen näkemiseen (eivät ratkaisujen toteuttamiseen) ja yrityksellä ei ole varaa ulkopuolisiin ostopalveluihin, niin rekryä ei tehdä ja muutosta ei tapahdu. Tämä tilanne vaikuttaa olevan yrityskentällä hämmästyttävän yleinen, koska kaiken lisäksi monien yrittäjien valmius käyttää it-työkaluja ovat heikot.

Hailer on huomannut asiakkaidensa kanssa, kuinka sekä liiketoimintaa että it-järjestelmiä ymmärtävistä ns. ”t-shape” tekijöistä on huutava tarve. Mikäli pk-yritysten sisällä olisi nykyistä enemmän näitä vähän monipuolisempia tekijöitä, työnantajat selviytyisivät nykyistä itsenäisemmin it-kehittämisen projekteista ja liiketoiminnan kehittäminen sujuisi paremmin.

Samaan aikaan koulutusmateriaali ja tieto eri järjestelmistä ja liiketoiminnan kehittämisestä on olemassa. Ja kaiken lisäksi tarjolla useimmiten jopa maksutta… open-source sivustoilla tai muutaman kympin hintaan. Työttömien, uusista tehtävistä kiinnostuneiden lisäksi lähes joka toinen suomalainen palkansaaja on pohtinut alanvaihtoa 2021 aikana. Tarvetta, työkaluja ja ylihuomisen tekijöitä siis on.

Kaiken lisäksi Veikkauksen voittovarojen pieneminen ja työllisyyden kuntakokeilut ovat aiheuttaneet sen, että iso osa suomalaista Veikkauksen voittovaroin tuetuista järjestöistä miettii omaa paikkaansa ja tehtäväänsä. Käsillä on siis tilanne, jossa uudenlaisille, yrityksiä hyödyttäville malleille ja verkostoille olisi myös potentiaalisia ottajia. Järjestöjä voitaisiin hyödyntää tekijöiden, oppimateriaalien ja yritysten törmäyttämiseen nykyistä paremmin.

Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana Hailer valmisteli yhdessä Sosped säätiön Feeniks-hankkeen, CGI:n ja Visma:n kanssa Puuttuva palanen- mallia, jossa it-alasta kiinnostuneita henkilöitä ohjattaisiin pk-yrityksiin räätälöidysti, avoimen lähdekoodin kurssimateriaalien avulla. Yritykset pääsisivät maksutta mukaan kertoen, mitä kehittämistarpeita heillä oli. Mukaan haki myös it-alasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka saisivat todellisten kehittämisprojektista itselleen referenssin sekä sparrausta CGI:n ja liikeenjohdon kehittämisen ammattilaisilta.

Pilotti toteutettiin syksyn 2021 aikana ja mukana oli alusta loppuun asti kolme pk-yritystä ja yksi yhdistys, joiden tarpeet vaihtelivat järjestelmäintegraatiosta verkkokauppaan. Yrityskohtaisten tarpeiden kartoittamisen jälkeen jokaiselle opiskelijalle laadittiin yksilöllinen avoimen lähdekoodin kurssien opintosuunnitelma, jonka avulla hän voisi hyödyttää omaa yritystään mahdollisimman hyvin.

3,5 kk aikaa opiskella ja tehdä yritystä hyödyttävä kehittämisprojekti.

Kaiken kaikkiaan yritykset olivat tyytyväisiä ja mielissään siitä, että kokonaisuus oli niinkin onnistunut. Lähettiläät kasvoivat asiantuntijuudessa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä tietenkin uusien ohjelmistojen käytössä. Taustalla toimiville it-yrityksille kokonaisuus oli hyvin mielenkiintoinen ja kannattava. Ehkä yhteiskunnallisen hyvän tekeminen voi olla näin yksinkertaista. Niin ja pääsi tuo kyseinen Puuttuva palanen myös mukaan Sosiaali- ja terveysministeriöön raporttiin suosituksiksi siitä, miten järjestöt voisivat tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä pk-yritysten kanssa (Niemelä & Auvinen 12/2021).

Lohkoketjuohjelmointia BB alustan nostamiseksi (tarvitsetko tekijää?)

Yksi mukaan lähteneistä oli DBE Core – yrityksen tarjoaman lohkoketjuohjelmoinnin mentoroinnista ja projekteista kiinnostunut Kirill. Tämä kuutta kieltä sujuvasti puhuva opettaja ja datanomi halusi syventää osaamistaan lohkoketjuohjelmoinnista ja tarttui opintoihin harvinaisen kovalla poltteella. Hän on syksyn 2021 aikana syventynyt mm. Reactiin, javascript ja typescriptiin ja suorittanut kursseja Turun yliopiston fullstack developer -koulutuksessa. Ja tietysti DBE Coren kaltainen start-up ottaa apua vastaan näin nälkäiseltä, aikaansaavalta kaverilta. Hän on myös saanut apurahaa uudenlaisen verkkopohjaisen kielisovelluksen kehittämiseksi ja on kiinnostunut backend – tehtävistä. Jos siis tarvitset monipuolista ohjelmoijaa, ole ihmeessä yhteydessä Kirilliin linkkarissa.

Oppimisen edistäminen ja järjestökentän uudistumisen tukeminen toivat yhteen @Timo Sipolan ja Gamy Ry:n. Viimeiset 15 vuotta Sipola on toiminut ulkomailla suuryritysten palveluksessa. Jatkuva oppiminen ja laajat vastuut ovat mahdollistaneet monipuolisen osaamisen kartuttamisen.  Tästä syystä Sipola saikin vastuulleen löytää matalan kynnyksen alustan, joka toisi kaikki suomalaiset sote-järjestöt yhteen parhaiden käytäntöjen sekä tietotaidon jakamiseksi. Projektin aikana hän kartoitti alustalle asetetut tarpeet, käyttötarkoituksen ja toivotut ominaisuudet. Kun tavoitteena on sotejärjestökentän uudistaminen, hyödynnettävien alustojen pitää olla tasokkaita ja testattuja.

 Koska Sipolalla on aikaisemmin kertynyt osaamista projektityöskentelystä, asiakaspalvelusta ja palvelun kehittämisestä, esihenkilönä toimimisesta sekä ongelmanratkaisusta, hän pystyi tuottamaan primaa jälkeä. Tutustu Timoon täältä.

Kuka tällaista kokonaisuutta sitten koordinoi? Juoksevista ja alihankkijoiden kuluista vastasi Feeniks-hanke, mutta heidän puoleltaan kokonaisuutta koordinoi Markus Hietikko. Hän oli elävä esimerkki siitä, miten uuden oppiminen ja alan vaihtaminen on mahdollista. Kämpin pitkäaikainen asiantuntija kohteli yrittäjiä, yhteistyökumppaneita kuin viiden tähden vieraita. Mitä he olivatkin. Lisäksi Hietikko oli avainroolissa yksilöllisten opintosuunnitelmien toteuttamisessa ja toimintamallin mallintamisessa ja kehittämisessä. Moni osaa hymyillä ja syöttää koodia, mutta niitä liiketoimintaa ymmärtäviä kavereita, jotka pystyvät hyppäämään pystymetsästä ICT-koulutuksen kehittämiseen, myyntiin ja yksilöllisten kurssipolkujen rakentamiseen, ei helposti löydy. Voit tutustua Hietikkoon ja hänen kovaakin kovempaan asiakaspalveluosaamiseensa täältä.